Strona wykonana przez : FM

Przydatne linki:

Ministranci Hołdunów

Podział Mszy Świętej

Msza święta składa się z dwóch części: z Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej ściśle ze sobą połączonych, tworzących razem jeden akt kultu. Pozostałe obrzędy rozpoczynają i kończą liturgię mszalną. Poszczególne części Mszy Świętej obejmują różne elementy: modlitwy, czytania, pozdrowienia, aklamacje, obrzędy, znaki i procesje. W pewnych momentach Mszy zachowujemy święte milczenie.

 • Obrzędy wstępne:
  • Wejście z towarzyszącym śpiewem
  • Pozdrowienie wiernych
  • Słowo wprowadzenia (dowolne)
  • Akt pokutny
  • Kyrie eleison (o ile nie zaszło w akcie pokutnym)
  • Gloria in excelsis Deo
  • Modlitwa
 • Liturgia Słowa Bożego:
  • Czytania biblijne
  • Śpiewy między czytaniami
  • Sekwencja
  • Ewangelia
  • Homilia
  • Wyznanie wiary
  • Modlitwa powszechna
 • Liturgia ofiary (Eucharystyczna):
  • Przygotowanie darów ofiarnych
  • Modlitwa Eucharystyczna
  • Obrzędy komunijne
 • Obrzędy końcowe:
  • Ogłoszenia duszpasterskie
  • Pozdrowienie wiernych i błogosławieństwo
  • Rozesłanie

Źródło : http://dmak.info/twoje-abc/405/struktura-mszy-swietej