Strona wykonana przez : FM

Przydatne linki:

Ministranci Hołdunów

Księgi liturgiczne

Najczęściej, gdy słyszymy słowa „księgi liturgiczne”, przed naszymi oczyma pojawiają się mszał i lekcjonarz. Jednak jest ich dużo więcej. Kościół stara się, aby sprawowana liturgia była jednolita i zgodna z wyznawaną wiarą. Dlatego też powinna ona być odprawiana zgodnie z wydanymi przez Kościół księgami liturgicznymi.

Mszał Rzymski (Missale Romanum)

Lekcjonarz

Ewangeliarz

Pontyfikał

Agenda liturgiczna

Liturgia Godzin (tzw. brewiarz)

Brewiarz jest podzielony na IV Tomy:

I – Adwent i okres Bożego Narodzenia

II – Okres Wielkiego Postu oraz Wielkanocy

III – Okres zwykły tygodnie I-XVII

IV – Okres zwykły tygodnie XVIII- XXXIV

Źródło : http://dmak.info/liturgia/385/ksiegi-liturgiczne