Strona wykonana przez : FM

Przydatne linki:

Ministranci Hołdunów

Dzwonienie

Dzwonkami dajemy znak ludziom, aby zmienili postawę podczas Mszy Świętej

Dzwonienie 3 razy:

  • po modlitwie kończącej modlitwę wiernych

  • po przygotowaniu darów na zakończenie pieśni (lub gdy jest kadzidło przed okadzeniem kapłana)

  • po Święty, święty (po słowach Zaprawdę Święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, lub w niedzielę pod słowach: Przez Chrystusa prosimy Ciebie, wszechmogący Boże)

  • po podniesieniu kielicha, po zadzwonieniu 3 raz gongiem

  • po Baranku Boży, trzecim wezwaniu

  • jeżeli ksiądz na nabożeństwie otwiera lub zamyka tabernakulum dzwonimy 3 razy (gdy klęka)

Dzwonienie ciągłe:

  • Hymn Magnificat (Wielbi Dusza moja Pana) na Nieszporach (zapytać się kapłana)

  • Hymn Te Deum (Ciebie Boże wielbimy) na Mszy Świętej

  • Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem 

  • procesja z Najświętszym Sakramentem do momentu podstawienia Go na Ołtarzu