Strona wykonana przez : FM

Przydatne linki:

Zasady ministranta

  • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
  • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Zapraszamy na zbiórkę w czwartek o 18:15

w Domu Parafialnym

Jeżeli chcesz dołączyć do Wspólnoty Ministrantów parafii Chrystusa Króla w Hołdunowie

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!

MINISTRANCI

Parafii pw. Chrystusa Króla

w Hołdunowie

Ministranci Hołdunów

ZAWSZE I WSZĘDZIE!